Vereniging

Het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers" stelt zich voor

Het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers" bestaat uit 35 enthousiaste zangers en zangeressen, die er iedere week vol passie en energie aan werken om tot zo goed mogelijke zangprestaties te komen.
Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ is een veelzijdig zangkoor. Tot het repertoire behoren koorwerken uit diverse stijlperioden; daarbij is er toenemende aandacht voor eigentijdse muziek. Het koor wil met een gevarieerd repertoire een breed publiek bereiken, met behoud van een eigen karakter en een op ‘klassieke’ techniek gebaseerde zangcultuur. In 1925 werd onder de naam Unitas et Pax begonnen als kerkkoor van de parochie H. Gerardus Majella in Eindhoven. Vanaf 1967 werd het koor een zelfstandige vereniging los van de kerk, met dien verstande dat een deel van het koor tot maart 2013 (sluiting van de St. Gerarduskerk) nog regelmatig missen opluisterde.

Het vertrekpunt voor de concerten was de religieuze traditie, o.a. via een jaarlijks kerstconcert. Grote concertmissen en bekende werken zoals het ‘Requiem’ van Fauré, en oratoria van Bach, Händel en Haydn werden succesvol uitgevoerd. Geleidelijk kwamen ook niet-religieuze werken aan de orde, zoals concertante opera’s van Mozart (‘Die Zauberflöte’ en ‘Idomeneo’) en koorwerken van Beethoven en Brahms. Recentere hoogtepunten waren Mozarts Maria Litanie, Vespers en Requiem, het oratorium ‘Der Tod Jesu’ van Graun, de Misa Criolla en Navidad Nuestra van Ariel Ramírez, de Four Coronation Anthems en een selectie uit het oratorium ‘Solomon’ van Händel en de Harmonie-Messe van J. Haydn Het huidige streven is een afwisseling van klassieke concerten en optredens met een lichter programma.

(Pagina laatst bijgewerkt 13 juli 2023.)