Lid worden

Voorwaarden

Om tot het koor te kunnen worden toegelaten moet u ten minste 16 jaar zijn. Er geldt momenteel geen maximum-leeftijd.

Muzikale scholing wordt op prijs gesteld en gestimuleerd, maar is geen vereiste om lid te kunnen worden. Muzikaliteit moet b.v. blijken uit:
gevoel voor maat en ritme;
goed gehoor en gevoel voor zuivere intonatie;
geheugen voor tonen en korte melodietjes.

Verder moet u in een meerstemmig verband kunnen zingen en moeten aanleg en motivatie een eventueel gebrek aan scholing compenseren.