Erevoorzitters

Oud-burgemeester drs. A.B. Sakkers

Tijdens een algemene ledenvergadering op donderdag 1 april 2004 werd de toenmalige burgemeester drs. A.B. Sakkers geïnstalleerd als erevoorzitter van het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers". De toenmalige voorzitter Marcel van der Weerden onderstreepte het een eer te vinden, dat de burgemeester heeft toegezegd erevoorzitter van ons koor te worden. "Dat bewijst namelijk, dat U en in U het gemeentebestuur oog heeft voor de waarde die een gezond verenigingsleven heeft voor de sociale structuur van de gemeente Eindhoven. Het bewijst verder dat binnen dat verenigingsleven ons koor op cultureel terrein in Eindhoven een waarde vertegenwoordigt die u heeft doen besluiten om, meer dan alleen maar als hoogste representant van de gemeente Eindhoven, ook als erevoorzitter er nader mee verbonden te zijn. Dat vervult ons met vreugde en trots en het legt ons tegelijkertijd de verplichting op om onze positie binnen het Eindhovense culturele leven bewust te zijn en te blijven trachten die positie met aansprekende muzikale prestaties te onderbouwen."


Oud-burgemeester R. van Gijzel

Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering op donderdag 3 september 2009 is Rob van Gijzel, de toenmalige burgemeester van Eindhoven, geïnstalleerd als erevoorzitter van het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers".

Tijdens zijn inleiding ging voorzitter Mario van den Berge in op de historie van het koor en de ontwikkelingen die het koor in de 84 jaar van zijn bestaan heeft doorgemaakt. Hij schetste de koorcultuur en de plaats die het koor inneemt in het Eindhovense culturele leven.

Nadat de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur Rob van Gijzel met algemene stemmen tot erevoorzitter had benoemd, kreeg deze uit handen van de voorzitter de statuten van de vereniging. Bestuurslid Coby den Exter overhandigde de nieuwe erevoorzitter namens de vereniging een boeket bloemen.

Zie de foto's van de installatie in het desbetreffende fotoalbum.

(Pagina laatst bijgewerkt op 2 januari 2019)