Vereniging

Dirigent

Jos Thomassen studeerde af in de wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en behaalde aan het Maastrichts Conservatorium het praktijkdiploma koordirectie met bijvakken piano en zang. Hij nam enkele malen deel aan de Kurt Thomas zomercursus in Den Haag en hij was actief cursist tijdens een practicum orkestdirectie bij het Limburgs Symfonie Orkest te Maastricht. Als natuurkundige ontwikkelde hij bijzondere belangstelling voor de muzikale akoestiek en de muziekperceptie. Na zijn studie voerde hij op dit gebied enkele onderzoeken uit: op het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven, bij de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts b.v. te Asten en bij Paukenfabriek Adams b.v. te Thorn.

Jos Thomassen begon al vroeg als koorzanger en breidde zijn muzikale activiteiten meer en meer uit: van pianist-begeleider van een operettevereniging en koorrepetitor tot dirigent van kleinere amateurkoren en een jeugdensemble. Vanaf 1 mei 1983 is Jos Thomassen dirigent van het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers". Naast De Roostenzangers leidde hij van 1999 tot 2004 het mannenkoor E.D.M.K. "De Brabantzangers", waarmee hij b.v. een grote selectie uit Lucia di Lammermoor (G. Donizetti) uitvoerde. Hij verzorgde diverse koorinstuderingen van o.a. de Messe in h-moll BWV 232 (J.S. Bach), Requiem KV 626 (W.A. Mozart), Ein Deutsches Requiem Op. 45 (J. Brahms), Nänie Op. 82 (J. Brahms), Stabat mater (F. Poulenc), Sept Répons des Ténèbres (F. Poulenc) en grote selecties uit La Forza del Destino (G. Verdi), Samson et Dalilah (C. Saint-Saëns) en Porgy and Bess (G. Gershwin). Hij is arrangeur en coach van mannenensemble 'Sas'.

Als dirigent werkte hij samen met diverse solisten en orkesten, zoals Continuo Rotterdam, het Symfonieorkest van Bialystok (Polen), het Dordts Kamerorkest, Atlantis Orchestra (Praag), het Eindhovens Helikon Orkest, Philharmonia Amsterdam en Florilegium Musicum.

Jubileum

Op 1 mei 2008 was het 25 jaar geleden dat Jos Thomassen de dirigeerstok van De Roostenzangers overnam van Dyon van Dijk. Op 18 mei 2008 is hieraan tijdens een feestelijke bijeenkomst van het koor intern aandacht besteed. Tijdens de hoogmis van 5 oktober 2008 speldde Laurens van de Boezem, vicevoorzitter van het parochiebestuur van de parochie Stratum, Jos Thomassen de zilveren medaille op van de St. Gregoriusvereniging vanwege zijn 25-jarig dirigentschap van De Roostenzangers. Tevens ontving hij de daarbij behorende oorkonde.
Op zondag 26 oktober 2008 verzorgde het koor een jubileumconcert.

Zie ook het voor deze gelegenheid verschenen artikel in het Eindhovens Dagblad.

(Pagina laatst bijgewerkt op 2 maart 2020)