Lid worden

Aanmelden

Om als lid tot het koor te worden toegelaten moet u eerst een aanmeldingsformulier invullen. U kunt dit hier downloaden. Dit formulier levert u vervolgens in bij de secretaris.

Na inlevering van het aanmeldingsformulier gaat de toelatingsprocedure in.

Alvorens tot het koor te worden toegelaten, ontvangt u van de dirigent een uitnodiging om bij hem thuis auditie te doen. Daarbij zult u ervan blijk moeten geven te voldoen aan enige eisen omtrent stem en muzikaliteit.

De leden van het koor kunnen in principe gedurende twee weken na de bekendmaking bezwaren maken tegen uw toetreding (de zgn. ballotage). Daartoe wordt uw aanmelding vermeld op de Nieuwspagina in het Ledenportaal.